Strategisch inzicht in producten en diensten

Organisaties besteden veel tijd om te achterhalen waar hun producten zich bevinden. Vervolgens is het vinden van de juiste informatie over het product een tijdrovende klus. Het komt zelfs regelmatig voor dat de juiste informatie helemaal niet meer voorhanden is. Als hergebruik van producten overwogen wordt, is het juist van belang om de conditie van het product te weten. Als dit niet bekend is, verdwijnt het product als afval. 

Wat biedt Cirlinq:

Cirlinq geeft up-to-date informatie over gebouwen, producten, materialen en grondstoffen gedurende de hele levenscyclus. Dit leidt tot minder verrassingen, lagere kosten en comfortabeler gebruik. Bovendien kan productonderhoud veel gerichter en efficiënter plaatsvinden, wat de levensduur verlengt en daarmee bijdraagt aan een circulaire economie. 

  • Bouwt aan de digitale en circulaire strategie van organisaties door project overstijgend inzicht en het verbinden, verrijken en structureren van data
  • Verhoogt de voorspelbaarheid en winstgevendheid van organisaties door objectieve en transparante informatie van producten en processen 
  • Ondersteunt in het strategisch proces van organisaties aan de hand van data en biedt procesoptimalisatie en procesinnovatie en helpt bij het voorkomen van fouten en het verlagen van de kosten
  • Draagt bij aan hoogwaardig hergebruik van producten, materialen en grondstoffen door object gebonden informatie in de vorm van een paspoort
  • Ondersteunt circulaire financiering en nieuwe eigendomsvormen door het uniek identificeren van producten, materialen en grondstoffen
  • Beperkt risico’s door het voorspellen, voorkomen en beheren van risico's met onmiddellijk inzicht in prioriteiten op bedrijfs-, project- en productniveau
  • Verbindt producenten en leveranciers aan hun producten en biedt nieuwe en betere dienstverlening rondom producten